Graduate applications interview schedule - lisansüstü başvuruları mülakat programı

Salı, 21 Haziran, 2022

The interview schedule for graduate applicants is as follows - Lisansüstü programlara başvuran adaylar için mülakat programı aşağıdaki gibidir. 

Environmental Technology - Master / Çevre Teknolojisi - Yüksek lisans

Last 5 digits of ID / TC kimlik no son 5 hane

Interview Date / Mülakat tarihi

Time / Saat

46762

28/6/2022

10:10 AM

76212

28/6/2022

10:20 AM

74498

28/6/2022

10:30 AM

46138

28/6/2022

10:40 AM

17432

28/6/2022

10:50 AM

 

10-minute break / 10 dakika ara

 

94782

28/6/2022

11:10 AM

19474

28/6/2022

11:20 AM

18114

28/6/2022

11:30 AM

 

Environmental Sciences - Master / Çevre Bilimleri - Yüksek Lisans

Last 5 digits of ID / TC kimlik no son 5 hane

Interview Date / Mülakat tarihi

Time / Saat

12140

28/6/2022

10:10 AM

96512

28/6/2022

10:20 AM

74076

28/6/2022

10:30 AM

56648

28/6/2022

10:40 AM

86968

28/6/2022

10:50 AM

 

10-minute break / 10 dakika ara

 

71812

28/6/2022

11:10 AM

18166

28/6/2022

11:20 AM

 

30-minute break / 30 dakika ara

 

79484

28/6/2022

12:00 PM

76426

28/6/2022

12:10 PM

34560

28/6/2022

12:20 PM

96496

28/6/2022

12:30 PM

52634

28/6/2022

12:40 PM

 

10-minute break / 10 dakika ara

 

17070

28/6/2022

13:00 PM

42992

28/6/2022

13:10 PM

57032

28/6/2022

13:20 PM

17056

28/6/2022

13:30 PM

67344

28/6/2022

13:40 PM

 

10-minute break / 10 dakika ara

 

69156

28/6/2022

14:00 PM

58964

28/6/2022

14:10 PM

46810

28/6/2022

14:20 PM

85518

28/6/2022

14:30 PM

41418

28/6/2022

14:40 PM

50458

28/6/2022

14:50 PM

 

Environmental Technology – PhD / Çevre Teknolojisi - Doktora

Last 5 digits of ID / TC kimlik no son 5 hane

Interview Date / Mülakat tarihi

Time / Saat

89726

29/6/2022

10:10 AM

 

Environmental Sciences – PhD / Çevre Bilimleri - Doktora

Last 5 digits of ID / TC kimlik no son 5 hane

Interview Date / Mülakat tarihi

Time / Saat

29232

29/6/2022

10:30 AM

24536

29/6/2023

10:50 AM

94918

29/6/2024

11:10 AM

 

 

The written exam for Master in Environmental Science and Technology applicants will be on the 23rd of June at 10 am at the Institute of Environmental Sciences at Hisar Campus of Bogazici University.

The written exam for PhD in Environmental Science and Technology applicants will be on the 24th of June at 10 am at the Institute of Environmental Sciences at Hisar Campus of Bogazici University.
 

Çevre Bilimleri ve Teknolojisi yüksek lisans adayları için yazılı sınav 23 Haziran günü saat 10.00'da Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampus Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde yapılacaktır.

Çevre Bilimleri ve Teknolojisi doktora adayları için yazılı sınav 24 Haziran günü saat 10.00'da Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampus Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde yapılacaktır.