Uluslararası Hakemli Yayınlar

Enstitü çevre konuları ile ilgili çalışmalarda çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Devlete ya da vakıflara ait Türk Üniversitelerinde 30 adet çevre mühendisliği bölümü olmasına karşın, ikinci bir Çevre Bilimleri Enstitüsü yoktur. Enstitü, Türkiye'de disiplinler arası çevre araştırmalarına yer veren tek kurumdur. Bu yüzden, diğer Türk üniversitelerindeki birçok çevre mühendisliği bölümünden farklı olarak, Çevre Bilimleri Enstitüsü, çevre mühendisliği dışında kimya,  inşaat ve endüstri mühendisliği, kimya, biyofizik ve biyoloji gibi birçok farklı kökenden araştırmacıyı çatısı altında toplamaktadır. Enstitü de yürütülen araştırmaların çevre mühendisliğine ek olarak, çevre temel bilimlerini, ekolojiyi ve çevre sosyal bilimlerini de kapsamasına karşın, çalışmalarını daha çok su kirliliği ve denetimi üzerine yoğunlaştığı söylenmelidir. 1994'den bu yana, Science Citation Index-Expanded kapsamındaki Bilimsel dergilerde, Enstitü öğretim üyelerinin 789'dan fazla araştırma makalesi yayımlanmıştır. Bu makalelere Aralık 2023 itibari ile 30638 atıf alınmıştır. Aralık 2023 itibari ile Enstitünün h-indisi 86'dır.

Web of Knowledge üzerinden IESC bünyesindeki yayınlara aşağıdaki adımları takip ederek ulaşabilirsiniz:

  1. Dizindeki bütün yayınları görmek için veritabanı "All Databases" olarak seçilmelidir.
  2. Arama terimi (bogazici univ or bosphorus univ or bosporus univ) same (inst environm sci or inst environ sci) olmalıdır.
  3. Arama türü "Address" olmalıdır.