Hakkımızda

 


  • Hizmet sürecinin her aşamasında tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkelerini benimsemek,
  • Müşteri istek ve beklentilerini karşılarken güvenilir olmak, talepleri zamanında ve eksiksiz karşılayarak verilen hizmetin kalitesini artırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
  • Eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli nitelikteki personelin kalite dokümantasyonunu öğrenerek yönetim sistemi performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Müşteri ve yasal otorite taleplerinin gerçekleştirilmesinin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak ve çalışan memnuniyeti göz önünde bulundurularak hedeflere birlikte ilerlemek,
  • Risk temelli ve iyileştirme odaklı düşüncenin kullanımını sağlamak,
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardının gerekliliklerini karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen kalite yönetim sistemi ile hizmet vermek,
  • Tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları verimli kullanarak, enerji yönetiminin iyileştirilmesi sağlanarak, atıkları doğru sınıflandırıp geri dönüşümü destekleyerek ve tehlikeli atıkların bertarafını sağlayarak çevre kirliliğinin önlenmesini desteklemek

 

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay

Çevre Analizleri Laboratuvar Müdürü

 


 

Prof. Dr. Turgut Tüzün Onay

Laboratuvar Müdürü

Prof. Dr. Burak Demirel

Laboratuvar Koordinatörü

Gamze Gökmen Sözak

Kalite Müdürü

Filiz Ayılmaz

Laboratuvar Sorumlusu

Hüsniye Kazar

Numune Kabul Birimi Personeli/ Sekreterya

 


 

Laboratuvarın üçüncü (kamu ve/veya gerçek) kişilere yönelik verdiği hizmette hiçbir zaman ve şekilde tarafsızlık ilkesinden ayrılmayacağımı, verilen teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak duracağımı ve deney sonuçlarını etkileyebilecek hiçbir faaliyete girmeyeceğimi, başka bir kişi veya kuruluşla mali ve ticari bağlantım olmayacağını, ölçüm çalışmaları ile ilgili dürüstlüğümü ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyet içinde yer almayacağımı, akreditasyon çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını karşılayacağımı, olası çıkar ilişkileri durumunda laboratuvar yönetimini haberdar edeceğimi, laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince bütün bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumlu olacağımı, kanunen zorunlu olmadıkça gizli bir bilgiyi açıklamayacağımı, müşteri bilgilerinin gizliliğinin korunmasını sağlayacağımı taahhüt ederim.

 


Akreditasyon sertifikasına buradan ulaşabilirsiniz.