Koray Sakarya

Office: 
HKC210
e-mail: 
sakaryakoray@gmail.com
Phone: 
+90 212 359 7012